Zwroty

Od 25.12.2014 Konsument, który zawrze umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, będzie mógł w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Informujemy, że konsument poniesie koszty wysyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy. Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: firmadragon@wp.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Firma Dragon ul. Sowiniecka 45a 62-050 Mosina Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów] . Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Forma zwrotu środków:[jeśli przelew podać nr rachunku bankowego] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Zwracany towar należy przesłać na adres: Firma DRAGON Kasprzak Beata ul. Sowiniecka 45a 62-050 Mosina wraz z orginałem paragonu lub fv.

Shopping Cart
Scroll to Top
Call Now Button